Techniek

Studio

In de studio is alles georganiseerd rond het centrale mengpaneel een Dateq BSC, waarvan nu 15 van de 16 kanalen in gebruik zijn. Het mengpaneel is in 2006 in gebruik genomen.

De volgende apparatuur is aangesloten op het mengpaneel:

Bijna alle programma’s worden eerst op MiniDisc opgenomen en later afgespeeld, het is ook mogelijk om een programma ‘live’ te maken. Naast het opnemen op de MiniDisc is rechtstreekse opname op een CD of met de computer mogelijk.

Bij de meeste programma’s bediend de technicus het mengpaneel en zorgt er voor dat de CD’s (en eventueel LP’s of MD’s) in de juiste spelers worden afgespeeld. Ook zorgt de technicus er voor dat de opname goed op de MiniDisc wordt opgenomen. De presentatrice/presentator is verantwoordelijk voor de muziekkeuze en spreekt de programma’s in, dit kunnen simpele aan en afkondigingen van de muziek zijn, maar veelal ook het voorlezen van de verzoekjes die in de programma’s behandeld worden.

Nadat de opnamen zijn voltooid zorgt de technicus ervoor dat de MD met de opname in de juiste MD speler wordt geplaatst zodat de computer die alle uitzendingen start en stopt de juiste programma’s op de juiste tijd kan starten.

De studio is gekoppeld aan de audio installatie van het Antonius ziekenhuis en de Stelle middels een normale audio lijn, de externe tehuizen zijn nu nog hoofdzakelijk met kerktelefoonlijnen aan de studio gekoppeld, maar op termijn wordt dat vervangen door internet verbindingen. Met deze internet verbindingen wordt het dan ook mogelijk dat mensen thuis mee kunnen luisteren met de programma’s van Huisomroep Radio Delta